המלטה E

בימים הקרובים אנו מצפים לביקור החסידה ולהמלטה נוספת בבית הגידול שלנו ! 

אנשים אשר מעוניינים בגורים מוזמנים ליצור עמנו קשר 

בתמונה גור מההמלטה הקודמת